مشتری محترم

با سلام

به منظور بهرمندی از نظرات ارزشمند شما درخصوص شناسایی دقیق خواسته و دستیابی به میزان رضایت شما پیش بینی شده است.خواهشمند است با تکمیل آن ما را در ارائه سرویس و خدمات بهتر یاری فرمایید

YYYY dash MM dash DD
نوع خدمات

میزان سهولت دسترسی و ارتباط با واحد خدمات پس از فروش
نحوه پذیرش اولیه
نحوه اطلاع رسانی در مورد خدمات
نحوه برخورد پرسنل مربوطه
رضایت از کیفیت تعمیرات ( میزان تسلط،مهارت و دانش فنی کارشناس تعمیرات)
پیگیری به موقع بخش خدمات
میزان همکاری خارج از شرح خدمات
رضایت از اطلاعات داده شده درمورد هرگونه تاخیر در خدمات
رضایت از شرایط محیطی پذیرش
رضایت کلی شما از مجموع عملکرد شرکت
رضایت از قیمت قطعات ( هزینه های پرداختی )
رضایت از اجرت خدمات ( هزینه های پرداختی )
آیا گارانتی سوین ارتباطات را به دوستان و آشنایان خود معرفی می کنید ؟

لازم به ذکر است تکمیل اطلاعات مربوطه مشخصا شخصی اختیاری بوده و تمامی اطلاعات ارائه شده محرمانه تلقی خواهد شد. خواهشمند است پس از تکمیل فرم آن را به واحد پذیرش تحویل داد شود یا در صندوق انتقادات و پیشنهادات قرار دهید.

با تشکر از همراهی شما