---
13
16
512

سرفیس پرو 9 Core i7 / RAM 16GB / 512GB

آبی
پلاتینی
مشکی
46,000,000تومان
---
13
32
1

سرفیس پرو 9 Core i7 / RAM 32GB / 1TB

آبی
پلاتینی
مشکی
46,000,000تومان